لیست قیمت ها

لیست قیمت ها

با توجه به نوسانات اخیر ارز لطفا جهت استعلام قیمت با تلفنهای کارخانه تماس حاصل فرمایید .ضمنا ورق یونولیت با هر ابعاد و دانسیته با قیمت مناسب موجود می باشد

دیفنام کالاابعادقیمتتوضیحات
1یونولیت سقفی25×50×200تماس بگیریدمواد بانیار کنسول (درجه یک)
2یونولیت سقفی20×50×200تماس بگیریدمواد بانیار کنسول (درجه یک)
3کرومیت سقفی28×66×100تماس بگیریدمواد بانیار کنسول (درجه یک)
4کرومیت سقفی25×66×100تماس بگیریدمواد بانیار کنسول (درجه یک)
5کرومیت سقفی20×66×100تماس بگیریدمواد بانیار کنسول (درجه یک)
6ورق داخل سفال1 سانتی متر مربعتماس بگیریددر هر اندازه و ابعاد کندسوز دانه ریز (درجه یک)
7ورق درز انقطاع1 سانتی متر مربعتماس بگیریددر هر اندازه و ابعاد کندسوز دانه ریز (درجه یک)
8فوم بسته بندی درجه1 سانتی متر مربعتماس بگیریددر هر اندازه و ابعاد
9پنل دیواری درجه1 سانتی متر مربعتماس بگیریددر هر اندازه و ابعاد
10ورق یونولیت1 متر مربعتماس بگیریددر هر اندازه و ابعاد کندسوز دانه ریز (درجه یک)